ایمنی در پالایش نفت

ايمني بر هر چيزي مقدم است

ایمنی کار در ارتفاع

 

 

 

 


 

 

موضوع:

 

 

ایمنی کار در ارتفاع

 

  

 

 

 

 

زمستان 87

مسئولیتها:

 

1- مدیران و سرپرستان

 

_ حتی الا مکان از کار کردن افراد در ارتفاع جلوگیری کنند.

_در صورتیکه کار کردن در ارتفاع اجتناب ناپزیر است اقدامات لازم به منظور پیشگیری از سقوط افراد به عمل آورند.

­_نهایتا اقدامات لازم را به منظور کاهش اثرات ناشی از سقوط افراد به اجرا درآورند.

 

2- مسولین فنی اجرای کار

 

_تهیه همه ی وسایل مورد نیاز جهت اینکه پرسنل با شرایط ایمن در ارتفاع کار کنند.

_اطمینان از اینکه تمام آموزشهای لازمجهت انجام کارایمن(نصب٬ ادامه٬ پیاده کردن)و بازرسی تجهیزات جهت کار در ارتفاع انجام شده است.

_اطمینان از انجام صحیح و ایمن کار درارتفاع.

 

3- بخش ایمنی

 

_اطمینان از اینکه روش اجرایی به طرز صحیح توسط بازرسین و ممیزین به کار برده میشوند.

_ اطمینان از اینکه مجوز اختصاص یافته به تجهیزات جهت کار در ارتفاع صحیح و دارای اعتبار باشد.

 

موارد عمومی:

 

1- منظور از کار در ارتفاع کلیه اعمالی است که در ارتفاعی انجام میشود و به طور طبیعی به سبب سقوط از آن افراد دچار صدمه میگردند٬اطلاق میشود.( ارتفاع بیش از 2 متر)

2- رعایت ضبط و ربط در محل کار الزامی است و محوطه انجام کار بایستی با نوار خطر مشخص گردد.

3- افرادی که در ارتفاع کار میکنند باید آموزشهای ایمنی لازم را طی نموده باشند.

4-حداقل آموزشها شامل(آشنایی با مقررات/مجوزکار/وسایل استحفاظی/خطرات سقوط/تجهیزات جلوگیری از سقوط)می باشد.

5- افرادی که در ارتفاع کار میکنند بایست از نظر روحی٬روانی٬جسمی واعتماد به نفس شرایط مناسب داشته باشند.هنگام کار در ارتفاع باید موضوع امدادونجات افراددر نظر گرفته شده و پیش بینی تجهیزات امداد نجات و افراد امداد گر٬نیزبه عمل آید.

6- وسایل استحفاظی لازم باید در اختیار کارگران قرار گیرد کلاه ایمنی حتما چانه بند داشته باشد.

7- شرایط خطرناک اطراف محل کار(سطوح داغ-خطوط برق-تجهیزات مجاور-ریزش ساختمان و...)باید در نظر گرفته شود.

8- حداقل فاصله تا خطوط برق 300 ولت (پوشش دار)یک متر میباشد.

9- حداقل فاصله تا خطوط برق 300 ولت تا 50 کیلو ولت(پوشش دار)3متر و بیش از 50 کیلو ولت به ازای هر کیلو ولت یک سانتی متر به این فاصله اضافه میشود.

10- در شرایط جوی خطرناک (وزش بادشدید – طوفان – برف و باران – رعد و برق)از کارکردن در ارتفاع در محیط باز جلوگیری شود.

11- در صورت تردد خودرو در اطراف محل کار باید از علائم ترافیکی هشدار دهنده استفاده شود.

12- در صورتیکه نیاز به بستن جاده باشد باید مجوز لازم از امور HSE اخذ گردد.در صورت نیاز به مسدود نمودن جاده هماهنگی امور HSE صورت گیرد.

13- به منظور پیشگیری از سقوط افراد هنگامی که شخص در حال بالا رفتن و پایین آمدن یا مکانهایی که حفاظ مناسب ندارند از سیستم جلوگیری از سقوط استفاده شود.

14- جهت کار در ارتفاع هنگام شب باید روشنایی مناسب تدارک دیده شود.

15- در صورت حمل مواد و تجهیزات به ارتفاع (خصوصا حمل مواد خورنده و شیمیایی) باید از تردد افراد در زیر بار معلق جلوگیری نمود.

16- کارکنان نباید در زیر سقف ساختمانی که استحکام کافی ندارد کار کنند(سقفهای ایرانتی – سقفهای فلزی پوسیده)در صورت نیاز باید تخته یا پلت فرم روی سقف قرار گیرد و سپس نسبت به انجام کار اقدام نمود.

17- در زمان نصب سقف و بدنه مخازن استفاده از تجهیزات جلوگیری از سقوط الزامی است وحتی المقدور کار روی زمین انجام شودو سپس به محل کار در ارتفاع انتقال گردد.

18- تمامی سکوهای کاری٬ نردبانها٬داربست ها٬راهروها وبالابرهای مواد میبایستی دارای شرایط ایمن و مناسبی برای کار بوده و به طور منظم مورد بازرسی قرار گیرند.

19- سکوهای کاری میبایستی کاملا تمیز نگه داشته شوند تا ازهرگونه لیز خوردن و همچنین پرتاب شدن اشیاء به پایین جلوگیری شود.

 

روش اجراء

 

نحوه مراقبت٬نگهداری وکار با طناب نجات و کمربند ایمنی:

 

A:Anchorpoint محل اتصال

نقش مهمی در سیستم PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM ) دارد این محل توسط مدیر ایمنی انتخاب وتایید میشود .حداقل فاکتور مقاومتی این محل 2267 کیلوگرم یا  5000 پوند می باشد .محل اتصال باید بالاتر از محل کار  فرد باشد .این محل فقط برای اتصال P.P.E  می باشد نه سایر تجهیزات مانند  داربست معلق و ....به آن !

قلاب طناب نجات کمربند ایمنی باید به محل محکمی بسته شود که بهتر است حتی الامکان در بالای سر باشد٬چون ممکن است کار کردن با کمربند ایمنی در بعضی موارد غیر عملی باشد به کار نبردن آن باید مورد تائید سرپرست مربوطه و مسئول ایمنی قرار گیرد.

طناب نجات را با طول مناسبی که محل بازی زیادی نداشته باشد ببندید تا در صورت افتادن شما را با کمترین سقوط متوقف کند.

B:Body harness کمربند ایمنی(full body harness)

باید نکات زیر مد نظر قرار گیرد׃

1- حداقل فاکتور مقاومتی B   810  کیلوگرم می باشد .

2- کمربند ایمنی باید با طناب کنفی به قطر حداقل 4/3 اینچ یا نایلونی به قطر حداقل 2/1 اینچ مجهز باشند.

3- قبل از شروع کار از تمامی قسمتهای کمربند بازدید کنید سگک ،کارابین ،بست ها،تسمه ،طناب کمربند و... .مراقب باشید که اگر در قسمتی نقصی مشاهده کردید حتما آن رارفع نمایید .

4- کمربند باید خوب روی بدن بسته شود و تاب خوردگی نداشته باشد .بین جناغ سینه وکمربند حداقل به اندازه یک کف دست باز فاصله باشد .در ناحیه بین دو ران پا کمربند خوب محکم باشد تا در هنگام سقوط کمترین آسیب به اندامهای آن قسمت وارد شود .

5- مواظب باشید که کمربند به رنگ ،روغن ،گریس و ...آلوده نشود.

6- کمربند ایمنی چرمی را باید با صابونهای مخصوص شستشوی زمین و یا صابون زیتون و آب شست و در حرارت معمولی اطاق خشک نمود.

7- کمربند ایمنی و طناب نجات باید قبل از هر بار استفاده توسط سرپرست کار به دقت بازدید و حداقل هر سه ماه یکبار و پس از هر تعمیر توسط شخص فنی صلاحیت دار بازرسی و ایمن بودن آن مورد تائید قرار گرفته و در صورت مشاهده عیب و نقص تعمیر و در غیر اینصورت از سرویس خارج نمائید.

8- از کشیدن بیمورد طناب ،پرتاب کردن آن و ضربه زدن به آن خودداری کنید.

9- در بالای سازه های فلزی کمربند را به جای محکم وقابل اطمینان ببندید ترجیحا" از life line طناب نجات استفاده کنید.

10-  در هنگام استفاده از سبد جابجایی نفر man basket طناب بایستی به قلاب جرثقیل بسته شود.

11- در گوشه های تیز اجسام مراقب بریدگی طناب باشید.

12- استفاده از safety belt از سال 1998 منسوخ شده زیرا در هنگام سقوط افراد ضربه شدیدی به کمر وارد میکند که می تواند موجب آسیب شدید به نخاع و کمر شود. full body harness چون از چند جهت بدن را در بر میگیرد (ران پا،کمر ،سینه وشانه )فشار وارده به بدن در چند نقطه پخش میشود که از شدت عوارض میکاهد.

13- از اضافه کردن خود سر طول طناب کمربند خودداری کنید.

14- از طناب های نجات قرقره ای که متحرک هستند و همراه کاربر جابجا میشوند نیز میتوان استفاده نمود.

 C:Connectors اتصالات

شامل :لنیارد ،کارابین،طناب نجات life line  وگیره های یک یا دوطرفه طناب  ،گیره فنری و...

قطعات فلزی از جنس فولاد ،آلیاژ آلومینیوم،نیکل و...هستند که برای اتصال قسمتهای مختلف تجهیزات به یکدیگر بکار میروند .مثلا برای اتصال هارنس به طناب نجات،لنیارد یا اتصال بلاکرها به هارنس و...این وسایل باید حداقل تحمل 4000 پوند را داشته وبایستی عاری از هرگونه لبه تیز وبرنده باشند .مدلهای قبلی این تجهیزات فاقد قفل ایمنی بوده وامکان باز شدن خودبخودی آنها وجود داشته ولی در مدلهای جدیدdouble locking system برای ایمنی بیشتر تعبیه شده که ابتدا باید ضامن رافشرده نگه داشت تا دهانه بست (اتصال )باز شود.

گره٬ قدرت طناب را به اندازه قابل ملاحظه ای کم میکند. بنابرین طنابهای نجات را هرگز گره نزنید.

D:Deceleration Device میراکننده ها (کاهنده  شتاب )

شامل :انواع جذب کننده انرژی(آنتی شک) که به شکل طناب کشی و شامل 5/2 متر طناب به اندازهی 20 سانتی متر فشرده شدهو به انتهای لنیارد متصل میشود و شدت ضربه را به ⅓ کاهش میدهد و بلاکر ها railblock  و...

جدیدا امداد ونجات rescue نیز با نماد R  به ABCD  اضافه میکنند که به R نیز میپردازیم.

R:Rescue  امدادو نجات

یکی از مواردی که مدیر وپرسنل HSE  باید به آن نظارت داشته باشند بحث نجات فرد در ارتفاع می باشد.

زمانی که فرد از ارتفاع به پایین سقوط کرده وتوسط کمربند ایمنی به حالت معلق در فضا قرار دارد ما حداکثر 5 دقیقه فرصت داریم که وی را به پایین منتقل نموده واز مرگ یا آسیبهای شدیدتر جلوگیری کنیم.

کمربند ایمنی نجات بر خلاف کمربند ایمنی P.P.E  حلقه اتصال D-ring  آن در جلو قفسه سینه قرار دارد که امدادگر بتواند براحتی مصدوم را بغل نموده وبه پایین منتقل نماید نکته مهم این است که مرکز ثقل بدن در جلوی ناف قرار داشته که در صورت عدم رعایت این نکته امدادگر ومصدوم در هوا تاب خورده که وضعیت امداد را دشوار وپیچیده میکند.

Line life طناب نجات

یکی از مهمترین تجهیزات ایمنی برای کار در ارتفاع lifelineطناب نجات میباشد .طناب نجات محل اتصال کمربند ایمنی full body harness می باشد که کمربند توسط لنیارد وکارابین به آن متصل میشود .2 نوع طناب نجات داریم :

1.طناب نجات افقی horizontal lifeline

بیشتر برای کار در روی سقف،تراسها ،خرپای سوله ها وساختمانها بکار میرود .حداقل قطر کابل فلزی آن 8 میلیمتر می باشد .در بعضی از انواع آن از ریل فلزی استفاده میشود که توسط حلقه گوی فلزی به کارابین وهارنس وصل میشود.

2.طناب نجات عمودی vertical lifeline

بیشتر برای بالارفتن ایمن از نردبان ،برجهای مخابراتی ،فرستنده های تلویزیون،پلهای فلزی و... بکار میرود.

در نوع rail block مانندنوع lifeline افقی با حرکت گوی لغزان در ریل فلزی به کارابین وهارنس وصل میشود ضمنا گیره های یک یا دوطرفه خودکار نیز ضریب ایمنی کار را بالا میبرند.

از مهمترین تجهیزات فلزی در طناب نجات موارد زیر قابل ذکر هستند .

1.        قلابهای چند کاره

2.       انرژی گیر (ضد شوک )

3.      Cables fall arrestor

4.       وزنه تعادلی

5.      کابل فلزی با حداقل قطر 8 میلیمتر فولادی

طبق استاندارد ANSI طنابهای نجات باید تحمل 5400 پوند بار ثابت را داشته باشند.

نردبانها

  1-   مدت زمان استفاده از نردبان کوتاه باشد.

  2-   خصوصیت و ماهیت کار طوری باشد که استفاده از روشهای دیگربجز نردبان امکان پذیر نباشد.

  3-   موقیعت و جایگاه استفاده از نردبان می بایستی به دقت بررسی شود.

  4-   دیوار تکیه گاه و همچنین سطح زمین که نردبان در آنها قرار داده شده می بایستی خشک و غیر لغزنده باشد.

  5-   در شرایطی که در محل استفاده از نردبان عابرین و یا وسایل نقلیه عبور میکنند بایستی توجه خاص صورت گیرد.

  6-   پایه های نردبان می بایستی در هنگام استفاده از ثبات کافی برخور دار باشد.

  7-   شیب نردبان بایستی در حد اپتیمم باشد و نسبت فاصله پایه نردبان به ارتفاع دیوار بایستی 1به 4 باشد.

 8- در هنگام کار بر روی نردبان شرایط آب و هوایی بایستی مناسب باشد (در هنگام بارندگی و باد شدید بایستی از کار کردن بر روی نردبان اجتناب شود).

  9-   مجاورت نردبان با خطوط انتقال برق بایستی به دقت بررسی شود.

10-   حد اقل 1 متر ازنردبان بایستی بالاتر از سطح ارتفاع دیوار یا جسمی باشد که به آن تکیه داده شده است.

11-   تمامی افراد بایستی نحوه استفاده از نردبان را بیاموزند.

12-   کف کفش افراد هنگام بالا رفتن از نردبان تمیز باشد تا از لیز خوردن آنها جلوگیری شود.

13-   نگهداری و حمل و نقل صحیح نردبان بسیار مهم است.

14-   نبایستی مواقعی که مدت زمان انجام کار طولانی بوده یا محدوده انجام کار گسترده باشد از نردبان استفاده نمود.

15- در شرایطی که فضای کافی برای باز کردن نردبا نها ی دو طرفه به طور کامل وجود نداشته باشد نبایستی از آنها استفاده شود.

سکوهای بالابرنده متحرک

  1-   اینگونه بالابرها برای انواع فعالیتها در ارتفاع های زیاد مناسب میباشند .

  2-   افرادی که با اینگونه بالابرها کار میکنند بایستی آموزشهای لازم در خصوص نحوه کار با آنها را بیاموزند.

  3-   قبل از شروع به کار بایستی مورد تست قرار گیرند تا از عملکرد صحیح آنها مطمئن شد.

  4-   سکوهای بالابرنده نبایستی بیش از حد بارگذاری شوند.

  5-   هرگز در شرایطی که سکو بالابرده شده است نبایستی آن را حرکت داد.

  6-   این سکوها بایستی بر روی سطح هموار و با ثبات کافی استفاده شوند.

  7-   حرکت چرخها بایستی روان باشد.تروز و ثابت کننده نیز بایستی سالم باشد.

 8- در هنگام کار با این سکوها بایستی علائم ٬هشدارها و موانع مناسب در محل بصب گردد تا از تصادف با سایر وسایل نقلیه پیشگیری شود.

  9-   در هنگام کار بایستی به خطوط انتقال برق توجه نمود.

10-   در شرایط جوی نا مناسب از کار بر روی سکوهای متحرک جلوگیری شود.

11-   دستگاه بایستی به طور مرتب مورد بازرسی قرار گرفته و عملکرد موتور و تجهیزات آن بررسی شود.

داربستها

تعاریف:

داربست: عبارت است ازساختار موقتی که شامل یک یا چند جایگاه اجرایی٬ اتصالات و تکیه گاه می باشد که در طی اجرای هر گونه عملیات از قبیل تعمیرات ٬ نما سازی٬ تمیز کاری٬ رنگ آمیزی و سایر کارهای مشابه و به منظور حفظ و نگهداری کارکنان یا مصالح و ابزار در ارتفاع مورد استفاده قرار میگیرد.

سیستم scafftag: هنگامی که عملیات نصب اسکلت داربست به پایان رسید باید مطابق استاندارد و چک لیست مورد بازرسی قرار گرفته در صورت تایید کار٬ پلاکارتی که عبارت ″ داربست آماده استفاده است ″ در دو سمت داربست در ارتفاع 5/1 متری که کاملا در معرض دید باشدنصب گردد.این پلاکارت متشکل از یک کاور پلاستیکی که داخل آن کارتی قرار دارد که در قسمت سبز رنگ با عبارت ″ داربست ایمن برای استفاده است ″ و در روی زرد آن اطلاعاتی از قبیل شماره سریال٬  زمان نصب بر روی داربست ٬ نام بازرس و برپا کننده٬ محل و تاریخ نصب درج میگردد. کلیه عملیات scafftag  توسط بازرس مربوطه صورت می پذیرد. در زمان جمع آوری داربست نیز میبایست پلاکارتها توسط بازرس جمع شده و کار ثبت صورت پذیرد.

همچنین باید بر روی همه داربستهایی که کامل نیستند و یا هر داربست غیر ایمنی پلاکارتی به رنگ قرمز با عبارت ″ داربست نا ایمن – قابل استفاده نیست ″ نصب شود. آ مار کلیه پلاکتهای صادره میبایست ثبت و بایگانی گردد.

  اصطلاحات رایج در داربست :

 

منظور از اسکافولد در تعاریف زیر همان داربست می باشد .
Base plate : پایه فلزی برای پخش و توزیع بارکه زیر لوله های استاندارد به کار میرود (بین خاک ولوله استاندارد )
 Bay lengt : فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول و رو به روی اسکافولد.
Board :چوبی نرم که برای دسترسی به سکوهای کاری و..بکار میروند این چوبها باید در مقابل آتش مقاوم باشند
Board bearer intermediate transom : لوله ایست که در فاصله بین ladger برای تقویت سکو های کار نصب میشود.
Brace: لوله های مهاری که به صورت اریب وضربدری بسته میشوند .و ساختمان داربست را محکم نگه میدارند.
Castor: چرخ گردانیست با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده و برای حرکت داربست بکار میرود.
Coupler :بستی است که که برای اتصال وبستن دو لوله بهم دیگر در اسکافولد بکار میرود که به دو نوع هستند : حامل بار وغیر حامل بار
Guard rail : لوله ای است که از داخل داربست برای جلوگیری از سقوط افراد بسته میشود .(معمولا در ارتفاع 1 و5/0 متری از کف محل کار)
Ledger :لوله ای افقی که به لوله استاندارد بسته میشود (به وسیله بستهای حامل بار ) این لوله ها از خم شدن استاندارد جلوگیری میکند ومانندساپورتی برای ترانزوم ها عمل میکنند.
Lift: مجموعه است از لجر ها وترانزومها و تخته های حامل که یک سطح افقی برای اسکافولد را تامین میکنند.
 Node point: محل اتصال ترانزوم، لجر واستاندارد ها به یکدیگر را گویند .
Raker: لوله حامل بار که به شکل اریب است و برای تقویت داربست بکار میرود.
Scafftag :اتیکتی که در تمام راههای ورودی به داربست نصب میشود ونشان می دهد که اسکافولد در هفته گذشته مورد بررسی قرارگرفته است ودر دو رنگ سبزو قرمز می باشد (سبز داربست ایمن است ) (قرمز داربست نا ایمن است )
Sleeve coupler :قطعه ای که دو لوله را به همدیگر وصل مینماید(همراه با مغزی چدنی یا فلز دیگر )
Sole plate :تخته الوار کوتاه که زیر بیس پلیت نصب میشود وفشار وارده را توزیع میکند در زمینهای سست وشل کاربرد زیادی دارد .( بین زمین وبیس پلیت قرار میگیرد ).
Standard :لوله عمودی که برای انتقال بار به سطح زمین بکار میرود .
 Tie :لوله ای که برای بستن اسکافولد به یک لنگر بکار میرود.
Toebord : (قرنیز )تخته ای که در طول لبه سکو برای جلوگیری از سقوط ابزار واشیا به کار میرود.  
Transom : لوله ای که استاندارد بیرونی را به استاندارد در ونی متصل میکند این لوله بین ledgerقرار گرفته و سکوی کار را درست میکند.

مهمترین خطرات مربوط به داربست عبارتند از :

سقوط از ارتفاع :زمانی که فرد از داربست بالا یا پایین می رود ومکانهایی که حفاظ مناسب نصب نشده است .برای پیشگیری از خطرات مربوط به سقوط افراد از سیستم ) PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM )جلوگیری از سقوط فرد( استفاده شود.                                  حفاظها وموانع ایمنیMid rail/Guard rail/Toeboard  دستگیره ونرده های بالایی ومیانی حتما نصب شوند .

 برخورد سر با اشیاء :برای پیشگیری از این خطر از کلاههای ایمنی به همراه چانه بند استفاده شود .در بالای محل کار تور ایمنی SAFETY NET  نصب شود .از قرنیز TOE-BOARD برای لبه های محل کار استفاده کنید .

 خطر برق گرفتگی :هنگام کار در ارتفاع وبالای داربست مراقب تجهیزات وخطوط انتقال برق باشید وحتما فاصله ایمن را رعایت کنید.

 ریزش داربست :برای پیشگیری از خطر ریزش وسقوط داربست حتما از متریال مناسب استفاده نمایید .مهار  Brace را بکار ببریدو لوله های داربست را محکم وخوب ببندید .محل استقرار داربست سفت ومحکم باشد .داربست به سازه اصلی (ساختمان،استراکچر و..)بسته شود .

 عدم تخته پوشی :در بکار بردن متریال داربست خست به خرج ندهید .کاملا سطح محل کار را با تخته مناسب بپوشانید .

نکات ایمنی مورد استفاده در داربست:

  1-   جهت انجام هرگونه فعالیت در ارتفاع بیش از 2 متر از سطح کار میبایست از داربست استفاده شود.

  2-   جهت برپا نمودن داربست میبایست مجوز اخذ گردد.

  3-   سیستم scafftag  اجرا شود.

  4-   داربست میبایست توسط افراد مسئول ٬با تجربه وآموزش دیده بر پا گردد.

  5-   اتصالات و لوله های داربست ها در انبار مسقف نگهداری شود و در زمان خروج بازرسی کیفی شود.

  6-   غیر از پرسنل برپا کننده داربست ٬هیچ فرد دیگری حق بالا رفتن و تکمیل داربست را ندارد.

  7-   رنگ آمیزی کلیه قطعات داربست ممنوع است اما روکشهای ضد زنگ مانعی ندارد.

  8-   مسئول برپا کننده داربست بایستی اطمینان یابد که داربست بر روی سطح سفت برپا شود و در صورت نرم بودن سطح از ورق فلزی (sole plate) استفاده گردد.در ضمن مواردی که امکان صدمه زدن به دستگاه وجود دارد داربست میبایست روی الوار نصب گردد.

  9-   از مهار مناسب جهت جلوگیری از حرکت و تکان خوردن داربست استفاده شود.

10-   شرایط مخاطره آمیز اطراف محل داربست ( همچون کابلهای برق٬ ریزش ساختمان و غیره) در نظر گرفته شود.

11-   فاصله بین دو پایه عمودی (standard ) مجاور لوله های افقی (ledger) نبایستی کمتر از 8/1 متر و بیشتر از 3/2 متر در نظر گرفته شود.

12-   ارتفاع اولین ledger از زمین 4/1 تا 6/2 متر و فاصله ledger اول و دوم (بالایی) 4/1 تا 1/2 متر در نظر گرفته شود.

13-   داربستها به ازاء هر 9 متر طول و 8 متر ارتفاع بایستی به سازه ای که پایدار باشد مهار شود.

14-   نرده های حفاظتی (guard rails) با نامهای میانی و بالایی در ارتفاع 5/0 و 1 متر بالاتر از سکوی کار نصب شود.

15-   سرتاسر سطح کار با استفاده از الوار یا ورقهای مشبک فلزی مناسب پوشانده شود (planking) و انتهای الوار یا ورق به اندازه 15/0 متر از سطح تکیه گاه فاصله داشته باشد و با سیمهای گالوانیزه به ضخامت 3 میلیمتر محکم بسته شود.

16-   الوار مورد استفاده میبایست عاری از هرگونه عیب و بدون ترک٬ گره ٬پوسیدگی و یا شکستگی و یا آغشتگی به مایعات آتش گیر باشد.

17-   جهت جلو گیری از سقوط ابزار ٬وسایل و مصالح میبایست:

لبه های پاگیر (toa board) در اطراف قسمت پایین سکو به ارتفاع 15/0 متر نصب گردد.

18-   درصورت تردد متعدد زیر داربست ٬توری در طبقات زیرین داربست نصب گردد.

19-   در صورت احتمال سقوط اجسام بالاسر از حفاظ بالاسر استفاده شود.

20-   جهت بالا و پایین رفتن از داربست فقط از نردبان استفاده گردد و از میله های داربست برای این امر استفاده نشود.

21-   زاویه نصب نردبان 75 درجه نسبت به سطح افق باشد و 1 متر از سطح کاری امتداد یابد.

22-   فاصله پله های نردبان 3/0 متر در نظر گرفته شود.

23-   حداقل عرض نردبان برای داربست ثابت 41/0متردر نظر گرفته شود.

24-   داربستها بایستی با ظریب اطمینان 4 طراحی شوند تا چهار برابر وزن مورد نظر را تحمل کنند.

25-   عرض پهنای داربست نبایستی کمتر از 6/0 متر باشد.البته با توجه به نوع کاری که برروی داربست انجام خواهد شد عرض پهنای به اندازه 8/٬0 1/1 ٬ 3/1 ٬ 5/1 مترافزایش می یابد.

26-   تخته داربست میبایستی حداقل دارای سه تکیه گاه باشد.

27-   فاصله بین میله های عرضی حمایت کننده (transom) را میبایست متناسب با ضخامت الوار طبق جدول ذیل تعیین کرد.مثلا برای الوار با ضخامت 38/0 متر و طول 9/3 متر از چهار میله حمایتی استفاده شود.

حداکثر فاصله تیرکهای افقی                             ضخامت الوار 

            5/1متر                                             38میلیمتر

           6/2 متر                                         50میلیمتر

            25/3 متر                                            63میلیمتر

28-   ابزار کار را بر روی نرده های حفاظتی قرار ندهید.

29-   بدون کلاه ایمنی زیر داربست قرار نگیرید.

30-   قبل از هر نوبت کاری بایستی داربست توسط شخص با صلاحیتی بازدید شود.

31-   بعد از اتمام کار روزانه باید کلیه ابزار و وسایل از روی داربست برداشته شود.

32-   حداقل فاصله داربست تا خطوط برق کمتر از 300 ولت (پوشش دار) بایستی 1متر باشد.

33-   حداقل فاصله داربست تا خطوط برق از 300 ولت تا 50 کیلو ولت (پوشش دار) بایستی 3متر باشدو برای ولتاژ بیش از 50 کیلو ولت به ازای هر کیلو ولت 01/0 متر به فاصله 3متری اضافه گردد.

34-   در صورتیکه قصد برپایی داربست در محل تردد خودروها باشد ٬میبایست ضمن اطلاع اداره ایمنی و آتش نشانی از علائم ترافیکی استفاده شود.

35-   در هنگام باز نمودن داربست ٬اطراف آنرا با نوار خطر محصور نموده و از پرتاب لوله و اتصالات به پایین خودداری نمایید.

36-   کلیه داربست بندها بایستی مجهز به تجهیزات ایمنی از جمله: کلاه ایمنی همراه چانه بند٬ کفش ایمنی٬ کمر بند ایمنی (full body harness)٬ طناب نجات٬ لباس کار٬ دستکش کار٬ جایگاهی بر روی کمر بند جهت نگه داری آچار مربوطه بکار نمایند.

37-   لوله ها میبایست فاقد خمیدگی٬ تو رفتگی٬ فرسودگی یا نقصهای دیگری باشند.

38-   لوله داربست در زمان برپایی داربست باید از میان متصل کننده (coupler) کاملا عبور کرده و حداقل به اندازه قطر لوله از آن بیرون بزند.

39-   کوپلرها بایستی با وزن 600 کیلو گرمی تست ضربه شده باشند.

40-   استفاده از انواع کوپلر میبایست با توجه به مورد استفاده از آن انتخاب شود.به عنوان مثال بلند کردن طول لوله داربست تنها از sleeve coupler استفاده کرد.

41-   تمام افرادی که برروی یک داربست کار میکنند باید کمر بند ایمنی بپوشند و در تمام اوقات کمربند باید به محل مناسب محکم شده باشد.در صورت امکان باید کمربندها را به یک ساختار ثابت وصل کنید ودر صورت عدم امکان٬ کمربندها ایمنی را باید به داربست محکم کنید.

 

 

داربستهای معلق Suspended scaffold

 

1- قبل از نصب ،از محل کار بازدید کنید وبر اساس میزان بار وارده تجهیزات ووسایل لازم را برای کار آماده نمایید

2- حتما از افراد ماهر وبا صلاحیت برای این کار استفاده نمایید .

3- از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .

4- کابل بکار رفته در این داربستها حداقل باید 6 برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد.

5-  تمهیدات لازم برای جلوگیری از پیچ وتاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .

6- از تجمع بار ووسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید .

7- استفاده از سیستم PFAS برای جلوگیری از خطر سقوط افراد الزامیست .

8- مطمئن شويد که تمامی تجهيزات برقی ،کابلهای برق والکتروموتور ها سالم بوده وبه سيم ارت مجهز باشند.

۹- از قرار دادن مواد آتش گير وقابل اشتعال مانند بنزين روی داربست معلق خودداری کنيد .

۱۰- برای افزايش دامنه دسترسی در هنگام کار روی بشکه ،چهار پايه ،جعبه و...نايستيد .

۱۱- وزنه های تعادلی داربست معلق بايستی بيشتر از ماکزيمم وزن داربست باشد .

۱۲- کابلها وسيم های مهاری داربست معلق رابه جای محکمی مانند ستون اصلی ساختمان ببنيديد واز بستن به دور دودکش و... جدا خودداری کنيد .

۱۳- ترمز ايمنی داربست معلق راهميشه قبل کار بازديد کنيد.

۱۴- سيستم PFAS بايد به طناب نجات LIFE LINE بسته شود نه به داربست معلق ! 

 

 

 

حرکت دادن داربست Moving scaffold:

1-  هنگام جابجایی داربستهای متحرک افراد نباید روی داربست باشند .

2- از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید .

3- سطحی که داربست روی آن جابجا میشود صاف،محکم وعاری از برآمدگی وفرو رفتگی باشد .

4- جکهای تعادلی OUT RIGGERS چرخ دار  در طرفین داربست تعبیه شده باشد .

5- از قسمت پایین داربست را هل دهید.

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 17:17  توسط قدرشناس  |